HKU info

Hier vind je info over:

  • Paperbegeleiding
  • Afstudeerbegeleiding

Paperbegeleiding 2019

2 aprilinhoud: eerste oriëntatie
9 april

opdracht: doe vooronderzoek, maak mindmap, in kaart brengen onderwerp afbakenen van de opzet

inhoud: bespreken van het bovenstaande


17 aprilopdracht: maak globale structuur (omschrijf wat je gaat schrijven als een soort stappenplan) + schrijven wat je schrijven kunt

inhoud: bespreken bovenstaande + wat je tegenkomt
8 meiindividuele begeleiding
13 meideadline!

Zie ook:

Planning afstudeerbegeleiding 2018-2019

https://docs.google.com/document/d/1D5aB6PPaqMJkBrIGsBDeMyJ2V3ZEYd7E0doIt8wn16Y/edit